Nieuwbouw ligboxenstal te Hantum

Nieuwbouw ligboxenstal te Hantum

Project: Nieuwbouw ligboxenstal te Hantum
Opdrachtgever: Mts. Hannema
Ontwerp: Sjouke Hiemstra Bouwkundig Bureau
Gerealiseerd: 2019-2020

Lees meer: Nieuwbouw ligboxenstal te Hantum

Nieuwbouw bewaarloods te Marrum

Nieuwbouw bewaarloods te Marrum

Project: Nieuwbouw bewaarloods te Marrum
Opdrachtgever: Akkerbouwbedrijf Bierma
Gerealiseerd: 2018

Lees meer: Nieuwbouw bewaarloods te Marrum

Nieuwbouw stal met woning te Hardegarijp

Nieuwbouw stal met woning te Hardegarijp

Project: Nieuwbouw stal met woning 
Opdrachtgever: Mts. de Hoop
Ontwerp: Allcad 
Gerealiseerd: 2017

Lees meer: Nieuwbouw stal met woning te Hardegarijp

Nieuwbouw pluimveestallen te Nes

Nieuwbouw pluimveestallen te Nes

Project: Nieuwbouw pluimveestallen te Nes
Opdrachtgever: Mts. Snoek
Gerealiseerd: 2016-2019

Lees meer: Nieuwbouw pluimveestallen te Nes

Uitbreiding melkveebedrijf Niawier

Uitbreiding melkveebedrijf Niawier

Project: Uitbreiding melkveebedrijf te Niawier
Opdrachtgever: Mts. Havinga-Bekker
Architect: Allcad agri
Gerealiseerd: 2017

Lees meer: Uitbreiding melkveebedrijf Niawier

Nieuwbouw ligboxenstal te Jellum

Nieuwbouw ligboxenstal te Jellum

Project: Nieuwbouw ligboxenstal te Jellum
Opdrachtgever: V.O.F. Kalma
Ontwerp: Allcad agri
Gerealiseerd: 2016

Lees meer: Nieuwbouw ligboxenstal te Jellum

Nieuwbouw ligboxenstal met carrousel te Hallum

Nieuwbouw ligboxenstal met carrousel te Hallum

Project: Nieuwbouw ligboxenstal met carrousel te Hallum
Opdrachtgever: V.O.F. Aarts
Ontwerp: D.R.H. Holwerda Bouwkundig Teken- en Adviesbureau
Gerealiseerd: 2016

Lees meer: Nieuwbouw ligboxenstal met carrousel te Hallum

Nieuwbouw melkstal en wachtruimte te Rinsumageest

Nieuwbouw melkstal en wachtruimte te Rinsumageest

Project: Nieuwbouw melkstal en wachtruimte te Rinsumageest
Opdrachtgever: Mts. Meindertsma
Ontwerp: Bouwbedrijf Visser
Gerealiseerd: 2016

Lees meer: Nieuwbouw melkstal en wachtruimte te Rinsumageest

Nieuwbouw melkveestal te Bornwird

Nieuwbouw melkveestal te Bornwird

Project: Nieuwbouw melkveestal te Bornwird
Opdrachtgever: Mts. E. en R. Hiemstra-Bokkema
Ontwerp: Sjouke Hiemstra Bouwkundig Bureau
Gerealiseerd: 2015

Lees meer: Nieuwbouw melkveestal te Bornwird

Nieuwbouw ligboxenstal te Oldehove

Nieuwbouw ligboxenstal te Oldehove

Project: Nieuwbouw ligboxenstal te Oldehove
Opdrachtgever: Mts. Verkleij-Groenewegen
Ontwerp: Bouwbedrijf Visser 
Gerealiseerd: 2015

Lees meer: Nieuwbouw ligboxenstal te Oldehove

Nieuwbouw woning met stallen te Garyp

Nieuwbouw woning met stallen te Garyp

Project: Nieuwbouw woning met stallen te Garyp
Opdrachtgever: Fam. K.A. de Boer
Ontwerp: DLV Bouw, Milieu en Techniek BV en Huls Architecten
Gerealiseerd: 2014

Lees meer: Nieuwbouw woning met stallen te Garyp

Nieuwbouw ligboxenstal en renovatie bestaande ligboxenstal te Nes (Ameland)

Nieuwbouw ligboxenstal en renovatie bestaande ligboxenstal te Nes (Ameland)

Project: Nieuwbouw ligboxenstal en renovatie bestaande ligboxenstal te Nes (Ameland)
Opdrachtgever: Het Zwanewater V.O.F.
Ontwerp: DLV Bouw, Milieu en Techniek BV
Gerealiseerd: 2014

Lees meer: Nieuwbouw ligboxenstal en renovatie bestaande ligboxenstal te Nes (Ameland)

Nieuwbouw ligboxenstal te Oostrum

Nieuwbouw ligboxenstal te Oostrum

Project: Nieuwbouw ligboxenstal te Oostrum
Opdrachtgever: Mts. Wienia
Ontwerp: Bouwkundig Bureau Haverkamp B.V.
Gerealiseerd: 2013

Lees meer: Nieuwbouw ligboxenstal te Oostrum

Nieuwbouw ligboxenstal te Tzummarum

Nieuwbouw ligboxenstal te Tzummarum

Project: Nieuwbouw ligboxenstal te Tzummarum
Opdrachtgever: J. en F. vd Burg Melkveehouderij VOF
Ontwerp: DLV Bouw, Milieu en Techniek BV
Gerealiseerd: 2012

Lees meer: Nieuwbouw ligboxenstal te Tzummarum

Nieuwbouw ligboxenstal te Sijbrandahuis

Nieuwbouw ligboxenstal te Sijbrandahuis

Project: Nieuwbouw ligboxenstal te Sijbrandahuis
Opdrachtgever: Melkveehouderijbedrijf G. Hiemstra
Ontwerp: Allcad Agri
Gerealiseerd: 2012

Lees meer: Nieuwbouw ligboxenstal te Sijbrandahuis

Nieuwbouw ligboxenstal met carrousel melkstal

Nieuwbouw ligboxenstal met carrousel melkstal

Project: Nieuwbouw ligboxenstal met carrousel melkstal
Opdrachtgever: Mts. Zeinstra te Noordbergum
Ontwerp: Bouwkundig bureau Haverkamp
Gerealiseerd: 2011

Lees meer: Nieuwbouw ligboxenstal met carrousel melkstal

Nieuwbouw paardenstalling / manege

Nieuwbouw paardenstalling / manege

Project: Nieuwbouw paardenstalling / manege
Opdrachtgever: Fam. Rozema te Oudwoude
Ontwerp: Bouwbedrijf Visser
Gerealiseerd: 2011

Lees meer: Nieuwbouw paardenstalling / manege

Agrarische sector

Agrarische sector

Utiliteitsbouw

Woningbouw