Algemeen

Bouwen binnen de agrarische sector is een ruim begrip; er zijn namelijk diverse bedrijfstakken binnen deze sector. Zo kan men bijvoorbeeld denken aan de bouw van een ligboxenstal, pluimveestal, bewaarplaatsen en koelcellen. Ze vallen allemaal onder de agrarische sector. Echter elke bouw vereist een specifieke kennis van zaken.

Een groot deel van onze werkzaamheden valt binnen de veeteelt. Hierbij moet u denken aan de bouw van een ligboxenstal, jongveestal, werktuigenberging en ruwvoeropslag. Binnen de akkerbouw realiseren wij  bewaarschuren en koelcellen voor o.a. aardappelen.

Door onze jarenlange ervaring in de agrarische bouwsector kunnen wij onze klanten begeleiden tijdens het gehele bouwproces, van ontwerp tot realisatie. De meeste werkzaamheden in het bouwproces kunnen wij in eigen beheer uitvoeren, daarnaast werken wij veelal samen met vaste betrouwbare (onder)aannemers. Hierdoor kunnen wij u een concurrerende offerte bieden en tevens een hoge kwaliteit waarborgen.

Agrarische sector

Agrarische sector

Utiliteitsbouw

Woningbouw