Debat megastallen

Debat megastallen: kies voor harmonie met samenleving

De veehouderij moet de weg van business as usual verlaten en kiezen voor harmonie met de samenleving. Dat zegt Hans Alders die namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de maatschappelijk dialoog over megastallen heeft geleid.

De oud-politicus constateert dat het voldoen aan wet- en regelgeving nog niet betekent dat er sprake is van een maatschappelijke acceptatie. De maatschappelijke eisen die gesteld worden gaan volgens hem een stuk verder.

Achterblijvers
Alders constateert ook dat - gezien het verdienmodel in de veehouderij - het niet voor iedereen mogelijk is geld te investeren in meer dierenwelzijn, betere milieuprestaties en het voorkomen van negatieve bijdragen aan de volksgezondheid. Gevolg is ook dat de middengroep en achterblijvers de ontwikkelingen remmen, tot frustratie van de koplopers die wel investeren.
Alders vindt dat de overheid een belangrijke rol kan spelen bij de noodzakelijke veranderingen. Die rol zit volgens hem in het maken van een integraal plan, het formuleren van de doelen en het afrekenen op de resultaten.
LTO Nederland, de belangenbehartiger van de boeren, vindt dat de commissie Alders evenwicht en nuchterheid heeft gebracht in het maatschappelijk debat over de toekomst van de veehouderij. De organisatie is blij dat de discussie zich meer toespitst op de wijze waarop dieren worden gehouden en de omgeving van bedrijven dan op de grootte van stallen. Veehouders kunnen volgens LTO Nederland zelf meehelpen door ervoor te zorgen dat plannen voor nieuwe bedrijfsgebouwen en stallen kwaliteit uitstralen en voorafgaand aan het vergunningentraject goed met de omgeving zijn gecommuniceerd.

Gemiste kans
Tegenstanders van grote stallen in het buitengebied spreken van een gemiste kans. De maatschappelijke dialoog is volgens hen inhoudelijk en procedureel tekort geschoten en het rapport maakt onvoldoende de problemen in de veehouderij duidelijk.


DFDebat megastallen: kies voor harmonie met samenleving

Agrarische sector

Utiliteitsbouw

Woningbouw